Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met een huisarts of assistente? Belt u dan met 038 460 78 78 of maak hier een afspraak via Webagenda. Met Webagenda kunt u zelf een afspraak in de agenda’s van onze huisartsen en assistentes inplannen. Mogelijk belt de assistente u terug om uw afspraak te verruimen of in te korten.

Om zorgvuldig in te gaan op uw klacht behandelt de huisarts één klacht per consult.
Indien u meer tijd nodig denkt te hebben kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak.

Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van te voren uw afspraak af te bellen. We hopen dat door het tijdig afzeggen van afspraken geen spreekuurtijd onnodig verloren gaat.

Spreekuur

Het spreekuur van onze huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners is uitsluitend volgens afspraak. Per consult behandelen zij één klacht, zodat zij hier zorgvuldig op in kunnen gaan. Denkt u meer tijd nodig te hebben? Dan kunt u bij het maken van de afspraak dit aangeven.

Een aantal dagen per week hebben wij vroege ochtend spreekuur. Deze afspraak kunt u uitsluitend via de assistente inplannen.

Als u een afspraak maakt, zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is opgeleid om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht. De assistente is (net als onze huisartsen) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Alle medewerkers (huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners) hebben inzage in uw medisch dossier.

Assistentenspreekuur

Onze assistente is het eerste aanspreekpunt van huisartsenpraktijk Zuyderhart. Zij kan uw vragen behandelen, een afspraak maken en verzoeken voor herhalingsrecepten afhandelen. Waar nodig geeft onze assistente u advies of overlegt zij met onze huisartsen. Daarnaast kunt u wijzigingen in uw persoonsgegevens aan haar doorgeven.

Ook kan onze assistente tijdens het assistentenspreekuur verschillende medische handelingen bij u verrichten, zoals: 

 • hechtingen verwijderen
 • oren uitspuiten
 • wratten aanstippen
 • zwangerschapstesten uitvoeren
 • injecties toedienen
 • urine controleren
 • bloeddruk meten
 • hemoglobinegehalte controleren
 • suikerwaarde meten
 • enkels tapen
 • wonden verbinden
 • uitstrijkjes maken
 • het gehoor testen

Huisbezoek

Is het voor u niet mogelijk om naar onze huisartsenpraktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent? Dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. Onze assistente beoordeelt, eventueel in overleg met de huisarts, of inderdaad een huisbezoek afgelegd wordt. In onze huisartsenpraktijk hebben we meer mogelijkheden om u te behandelen en onderzoek te doen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of vervoer hebben om naar het reguliere spreekuur te komen.

Telefonisch consult

Voor korte, telefonische adviezen kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur onze assistente bellen. Zij zal zo nodig met de huisarts overleggen. Wilt u de huisarts zelf spreken? Dan zal onze assistente uw telefoonnummer noteren, zodat de huisarts u op een later moment terug kan bellen.