Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Het anderhalvelijns reumatologie spreekuur.

Dit is een spreekuur waarbij huisartsen patiënten kunnen verwijzen naar huisarts De Vries die gespecialiseerd is in de reumatologie.

Mw. M. de Vries is al ruim 20 jaar huisarts in Zwolle, is kaderhuisarts bewegingsapparaat en heeft 1,5 jaar bij de afdeling reumatologie gewerkt om zich te verdiepen in de reumatologie.

Het voordeel van dit spreekuur is dat de wachttijd korter is dan bij een verwijzing naar de reumatoloog en het eigen risico hoeft voor dit spreekuur niet aangesproken te worden.

Aanvullende onderzoeken zoals röntgenfoto’s of bloedonderzoek gaan zoals gebruikelijk wel van het eigen risico af.

De huisarts zal de klachten onderzoeken, eventueel aanvullend onderzoek afspreken. Er zal dan gekeken worden of de klachten voldoende zijn onderzocht, er kan een advies of een korte behandeling (bijvoorbeeld het geven van een injectie) gegeven worden, en als het toch nodig is zal de kaderhuisarts verwijzen. Het is niet de bedoeling dat de behandeling door de kaderhuisarts wordt overgenomen van de eigen huisarts.