Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Praktijkinformatie

Pluspraktijk

Bij huisartsenpraktijk Zuyderhart zijn we er trots op dat we onszelf een Pluspraktijk mogen noemen. Bij deze kwaliteitsaanduiding wordt met name naar dienstverlenende aspecten van onze praktijk gekeken, zoals toegankelijkheid, openstelling en bereikbaarheid van onze praktijk. Om te garanderen dat wij u datgene bieden wat u van ons mag verwachten, houden wij regelmatig enquêtes.

NHG-praktijkaccreditatie

Huisartsenpraktijk Zuyderhart is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit betekent dat wij voldoen aan de door het Nederlands Huisartsen Genootschap vastgestelde normen qua praktijkvoering, materialen en voorzieningen in de praktijk, het niveau van zorg- en dienstverlening en kwaliteitszorg. Jaarlijks vinden er op allerlei punten controles plaats die van belang zijn voor een verantwoorde en veilige praktijkvoering.

Meer informatie vindt u op www.praktijkaccreditering.nl.

Assistentie en praktijkondersteuning

De afgelopen jaren hebben onze huisartsen steeds meer zorgtaken op hun bordje gekregen. De behandelingsmogelijkheden breiden zich uit en ziekenhuizen dragen taken over aan de huisarts. Daarnaast vergrijst de bevolking waardoor er meer hulpvragen zijn en het aantal chronisch zieken is toegenomen.

Daarom worden de huisartsen in huisartsenpraktijk Zuyderhart ondersteund door een praktijkondersteuner. Dit is een verpleegkundige of doktersassistente met een speciale vervolgopleiding (1 jaar) op hbo-niveau, aan wie de huisarts bepaalde taken kan overdragen. Praktisch gezien gaat het vooral om de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, longziekten en hart- en vaatziekten.

Voor mensen met een chronische aandoening betekent dit dat wij u een uitgebreidere begeleiding kunnen aanbieden. Dit resulteert niet alleen in belangrijke kwaliteitswinst voor onze patiënten, maar zorgt ook voor werkdrukvermindering bij onze huisartsen. Onder verantwoordelijkheid van de huisarts is de praktijkondersteuner bevoegd om zelfstandig te werken en bepaalde beslissingen te nemen. De inzet van de praktijkondersteuner is landelijk beleid en wordt door de zorgverzekeraars gefinancierd via de basisverzekering.

Huisartsenpraktijk Zuyderhart voldoet aan de voorwaarden om een praktijkondersteuner te mogen inzetten.

Opleidingspraktijk

Huisartsenpraktijk Zuyderhart is geregistreerd als opleidingspraktijk voor huisartsen en assistenten. Dit betekent dat een huisarts in opleiding zelfstandig spreekuur houdt onder supervisie van uw eigen huisarts.